PANAMA PLACCATO
单品采用粗棉面料打造,点缀 Panama 纹理,有色树脂浸制。对成衣进行高温水洗,消除织物因树脂而僵硬的质感。
还原牛仔及工装设计美感: 五袋裤、百慕大短裤、背带裤、机车外套点缀个性化 Rosa dei Venti Stone Island 贴饰。
F01J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 319
F01J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 319
F01J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 319
F01J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 319
440J1 PANAMA PLACCATO
EUR 398
440J1 PANAMA PLACCATO
EUR 398
440J1 PANAMA PLACCATO
EUR 398
440J1 PANAMA PLACCATO
EUR 398
J03J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 221
J03J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 221
J03J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 221
J03J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 221
J01J1 PANAMA PLACCATO SL
EUR 190
J01J1 PANAMA PLACCATO SL
EUR 190
J01J1 PANAMA PLACCATO SL
EUR 190
J01J1 PANAMA PLACCATO SL
EUR 190
J02J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 190
J02J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 190
J02J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 190
J02J1 PANAMA PLACCATO RE-T
EUR 190
L11J1 PANAMA PLACCATO RE
EUR 143
L11J1 PANAMA PLACCATO RE
EUR 143
L11J1 PANAMA PLACCATO RE
EUR 143
L11J1 PANAMA PLACCATO RE
EUR 143